ZooHotel ZooHotel

Szkolenie

Szkolenia ZooHotel.PL Posiadamy specjalny teren do szkolenia psów, wyposażony w tor przeszkód.

Szkolenia odbywają się w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kochanowskiego.

Cena: 70 zł/h.

Możliwość dojazdu do klienta.
Szkolenia
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA INDYWIDUALNE Z PODSTAW POSŁUSZEŃSTWA, SZKOLENIE ZAAWANSOWANE, POMAGAMY ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY BEHAWIORALNE :

Szkolenie podstawowe
ŁapkaRELACJE CZŁOWIEK – PIES
ŁapkaNAUKA PODSTAWOWYCH KOMEND
ŁapkaZAJĘCIA WYCHOWAWCZE DLA SZCZENIAKÓW

Szkolenie ZAAWANSOWANE
ŁapkaRESOCJALIZACJA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH W TYM AGRESJA, LĘKI, OBSESJE
ŁapkaTROPIENIE SPORTOWE
ŁapkaOBRONA
ŁapkaĆWICZENIA I ZABAWY WĘCHOWE
ŁapkaELEMENTY IPO


ŁapkaMOŻLIWOŚĆ RESOCJALIZACJI, WYCHOWANIA LUB SZKOLENIA POŁĄCZONEGO Z POBYTEM HOTELOWYM

UWAGA! UCZESTNICTWO W SZKOLENIU TYLKO DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT